To content (skip navigation)

Koncepcja

Podstawowe wartości Systemu Edukacji Muzycznej YAMAHA (YAMAHA Music Education System – YMES)

System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA (YAMAHA Music Education System – YMES) zakłada systematyczne nauczanie dzieci w wieku od 4. roku życia i obejmuje okres siedmiu lat. Jest oparty na kompleksowym podejściu do edukacji muzycznej, która zwraca szczególną uwagę na rozbudzenie kreatywności każdego dziecka, poprzez odtwórczość i komponowanie. Podstawą jest program “Junior Music Course”, po którym jest “Junior Extension Course”, następnie “Junior Advanced Course”, a potem „Advanced Extension Course”.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w muzykę i aktywne muzykowanie powinno być stałym elementem nowoczesnego społeczeństwa.

Odtwarzanie, granie i słuchanie muzyki ma pozytywny oraz trwały wpływ na sposób, w jaki żyjemy w naszym otoczeniu.

Programy nauczania firmy YAMAHA zwracają baczną uwagę na specyficzne możliwości dzieci w danym momencie rozwoju, pod względem fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym.

Następujące zasady określają praktyki pedagogiczne osób zatrudnionych w Szkołach Muzycznych YAMAHA:

Edukacja w określonym przedziale czasowym

…wyznacza bardzo wyraźny kierunek koncepcji lekcji.

Dzieci uczą się języka ojczystego podczas miłej i swobodnej wymiany z innymi. Między 4. a 6. rokiem życia przypada faza najsilniejszego rozwoju słuchu dziecka. Jest to ważny etap nie tylko dla nauki języka, ale także dla edukacji muzycznej.

Szkoła Muzyczna YAMAHA przywiązuje szczególną wagę, aby lekcje muzyki były dostosowane do wieku dziecka. Ten etap życia jest bardzo ważny dla przyszłego rozwoju zdolności muzycznych i intelektualnych.

Lekcje grupowe

…są centralnym elementem systemu YAMAHA Szkoła Muzyczna.

Tworzenie pozytywnego środowiska uczenia się, zapewniającego ciekawe doświadczenia i odkrywanie ich wszystkimi zmysłami jest wyzwaniem dla nauczycieli zaangażowanych w lekcje. Uczniowie z bardzo różnych środowisk, różnych poziomów wcześniejszej edukacji, są zachęcani do wspólnej nauki, choć równolegle otrzymują wsparcie indywidualne. Kompleksowo rozwijają zdolności muzyczne, a jednocześnie uczestniczą w procesie wzajemnej pomocy i motywacji, co przyczynia się do poczucia gry zespołowej, kiedy grają razem w grupie.

Wiele lat praktycznego doświadczenia i badań naukowych jest wykorzystanych w procesie nauczania, który motywuje do osiągania indywidualnych sukcesów muzycznych przez wszystkich członków grupy.

Nacisk na kreatywność

…ma kluczowe znaczenie w koncepcji nauczania w Szkołach Muzycznych YAMAHA.

Dobra znajomość podstaw muzycznych jest warunkiem kreatywności, aby móc realizować własne pomysły muzyczne. Improwizacja, aranżacja i inne techniki twórcze są mile widzianymi dodatkami do standardowych lekcji. Akceptowane są różne style i gatunki muzyczne, które traktowane są równorzędnie, a materiały dydaktyczne dostosowane do wieku ucznia, pomagają ćwiczyć z radością od samego początku.

Nadrzędną zasadą jest „Nauka poprzez zabawę” i to nadaje ton w Szkołach Muzycznych YAMAHA.