To content (skip navigation)

Flet prosty (od 6. r.ż.)

„Flet prosty” to program grupowej nauki gry na flecie prostym dla osób od 6. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

  • nauka podstawowych technik grania;
  • radość z grania w grupie;
  • improwizowanie od samego początku;
  • zapoznanie z różnymi stylami – od klasyki, poprzez pop, rock i jazz.

Kto może brać udział?
Dzieci od 6.r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-6 uczestników