To content (skip navigation)

Nasz chór w programie "Śpiewająca Polska" edycja 2020 !!!

Wiadomość z ostatniej chwili!

Nasz chór dostał się do programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska", edycja 2020 :) 

 

Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Nie do przecenienia dla realizacji celów projektu jest współpraca z uczelniami muzycznymi kształcącymi dyrygentów w zakresie zarówno artystycznym, jak i dydaktycznym.

Kuratorem regionalnym programu jest p. mgr Ewa Rocławska, dzięki udziałowi w programie zyskamy możliwość wsparcie merytoryczne i możliwość prezentacji podczas koncertów i konkursów.