To content (skip navigation)

dziennik elektroniczny

Dla Państwa wygody już niedługo zostanie uruchomiony dziennik elektroniczny. 
Rozpoczęliśmy procedurę wdrażania systemu w naszych szkołach. 

Mamy nadzieję, że z początkiem października uda nam się wszystko uzupełnić i dziennik ruszy!

 

Prosimy o podawanie adresów e-mail w umowach, lub uzupełnienie w sekretariacie, abyśmy mogli udzielić Państwu dostępu do dziennika.